แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเรา

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานนักพัฒนาซอฟท์แวร์ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต จากการฝึกปฏิบัติและร่วมกิจกรรมต่างๆ

การจัดการเรียนการสอน

เป็นการเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เน้นการเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกับสายสามัญ จุดเด่นสำคัญเพราะจะมีโอกาสเรียนในสายวิชาที่เน้นการทำงานจริงเป็นหลัก ได้พุ่งเป้าไปที่การเรียนในด้านนั้นๆอย่างเต็มที่

ความรู้ด้านไอที

ไอทีนั้นสามารถช่วยเหลืองานให้มีประโยชน์ได้ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านงานเอกชน และภาครัฐและร้านค้าทั่วๆไป การประยุกต์นำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งเรื่องความเป็นจริงมาให้ประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ผลงานและรางวัล

เป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผสมผสานกับทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมทัศนคติ ในการประกอบอาชีพต่อไป

image
image
image
image
ติดต่อเรา:

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ติดต่อแผนกวิชาได้ตามเบอร์โทร 077-272168 ต่อ 135 หรือส่งข้อความในเฟสบุ๊คแฟนเพจของแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ...

ปวส.1
ปวช.1
Kru Khanitta Sumon
image
image
image
image